HORARI D’OPERACIONS

Fins al 8 de desembre 2019

Totes les hores en UTC

Dia de a setmana Horari
Dilluns 07:30 - 15:30h
Dimarts 07:30 - 15:30h
Dimecres 07:30 - 15:30h
Dijous 07:30 - 15:30h
Divendres 07:30 - 15:30h
Dissabte 07:30 - 15:30h
Diumenge 07:30 - 15:30h

De 09 de desembre 2019 a 27 de març de 2020

Totes les hores en UTC

Dia de la setmana Horari
Dilluns 10:00 - 18:00h
Dimarts 07:30 - 15:30h
Dimecres 07:30 - 15:30h
Dijous 07:30 - 15:30h
Divendres 10:00 - 18:00h
Dissabte 07:30 - 15:30h
Diumenge 07:30 - 15:30h

Note: L'aeroport pot ser obert fora d'aquests horaris a petició presentada per la companyia aèria a l'oficina d'operacions de l'aeroport amb 72 hores d'antelació.

DESCARREGA INFORMACIÓ AERONÀUTICA LECH/CDT